Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Bạc nitrat ( AgNO3),AR 100g

Aliases:Silver nitrate CAS-No:7761-88-8 Molecular formula:AgNO3 Molecular weight: 169.87 UN Code: 14..

0 VNĐ Ex Tax: 0 VNĐ

Diethyl ether ( Ether Etylic), AR 1000ml

Diethyl Ether còn được gọi là ête ethyl, ether đơn giản hoặc ethoxyethane l&agra..

0 VNĐ Ex Tax: 0 VNĐ
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Diethyl ether ( Ether Etylic), AR 1000ml

Diethyl Ether còn được gọi là ête ethyl, ether đơn giản hoặc ethoxyethane l&agra..

0 VNĐ Ex Tax: 0 VNĐ

Bạc nitrat ( AgNO3),AR 100g

Aliases:Silver nitrate CAS-No:7761-88-8 Molecular formula:AgNO3 Molecular weight: 169.87 UN Code: 14..

0 VNĐ Ex Tax: 0 VNĐ